Toelatingsbeleid

Een schooljaar loopt van 1 oktober tot 30 september. Per jaar kunnen wij 35 leerlingen inschrijven in groep 1 op onze school. Kinderen starten als ze 4 jaar oud worden. Door verhuizingen uit de binnenstad zal dit aantal gaandeweg afnemen. De meeste kinderen bij ons op school komen uit de buurt. Hoewel we ook graag kinderen van buiten de wijk een plek op onze school zouden willen bieden, blijkt dat in de praktijk steeds lastiger te worden. Dit komt door de toename van het aantal gezinnen met jonge kinderen in het centrum.

Informatieochtenden nieuwe ouders

Zeven keer per jaar is er een informatieochtend van 8.45 tot 10.00 uur. Tijdens deze ochtend krijg je uitvoerig informatie over de gang van zaken op school en over ons Daltononderwijs. Uiteraard is er ook een rondleiding door de school.  Alle lokalen zijn voor de ouders/verzorgers op dat moment toegankelijk en de leerkrachten en leerlingen vertellen graag over de gang van zaken in hun groep.

maandag 18 september 2017

woensdag 25 oktober 2017

woensdag 15 november 2017

maandag 29 januari 2018

donderdag 22 maart 2018

woensdag 11 april 2018

maandag 11 juni 2018

 

Aanmelding

 • Vooraanmelding
  Kinderen vanaf 2 jaar oud kunnen worden opgegeven voor de lijst van vooraanmelding. De dag waarop het vooraanmeldingsformulier door de school is ontvangen, is (mede)bepalend voor de positie op de vooraanmeldingslijst. Vooraanmeldingsformulier ( PDF 297 KB )
 • Definitieve aanmelding (vanaf 3 jaar)
  Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen kinderen aangemeld worden. Kinderen die op de lijst van vooraanmelding staan hebben voorrang. Als een kind op de vooraanmeldingslijst staat, krijgen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier toegestuurd rond de derde verjaardag. Als aanmeldingsdatum wordt genomen de datum waarop het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de administratie van de school (inclusief een kopie van het paspoort of een ander document met het BSN-nummer). Dit formulier kun je opvragen via admin@pieterskerkhof.com.
  Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier hoor je of je kind geplaatst is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er een verzoek worden ingediend het kind op de wachtlijst te zetten.

Volgorde van plaatsing

 1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
 2. Kinderen uit het bedieningsgebied:
  het gebied tussen Lichte Gaard, Donkere Gaard, Haverstraat, Paulusbrug, Herenstraat, Maliesingel, Nobelstraat, Janskerkhof, Oudkerkhof, Vismarkt
 3. Kinderen die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, worden geplaatst in volgorde van binnenkomst van de vooraanmelding

Kinderen die van een andere school komen (zij-instromers)

Kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld gedurende het gehele jaar. Of zij kunnen worden geplaatst is afhankelijk van het aantal leerlingen in de desbetreffende groep. Allereerst zal er een gesprek zijn tussen de ouders en iemand van de schoolleiding. Vervolgens zal de Intern Begeleider contact opnemen met de vorige school over de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunten bij het al dan niet aannemen van een nieuwe leerling zijn dat er voldoende ruimte moet zijn in de groep, dat de nieuwe leerling er baat bij zal hebben (juiste vorm van onderwijs) en dat de nieuwe leerling past binnen de beoogde groep.

Is er geen toelating mogelijk, dan ontvangen de ouders/verzorgers uiterlijk binnen 4 weken na de aanmelding een beargumenteerde brief. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet wordt toegelaten.