Schooltijden & vakanties

Met ingang van schooljaar 2016-2017 werken wij met een continurooster met 5 gelijke dagen. Alle leerlingen hebben van maandag tot en met vrijdag les van 8.30 tot 14.00.

De deuren gaan om 8.20 uur open. De groepsleerkrachten staan elke ochtend bij hun klasdeur en heten alle leerlingen welkom.

Ouders/verzorgers kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 naar de klas brengen. In groep 3 kan dit tot de herfstvakantie, daarna wordt er bij de klasdeur afscheid genomen. Vanaf groep 4 gaan de leerlingen zelfstandig naar de klas.

Om 8.30 uur gaat de bel en start de les.

Vakanties en vrije dagen

 • Studiedag
  • donderdag 5 oktober 2017
 • Herfstvakantie
  • zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2017
 • Studiedag
  • woensdag 6 december 2017
 • Middag vrij
  • vrijdag 22 december 2017: kinderen vrij vanaf 12:00
 • Kerstvakantie
  • zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018
 • Studiedag
  • maandag 12 februari 2018
 • Voorjaarsvakantie
  • zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018
 • Studiedag
  • maandag 19 maart 2018
 • Pasen
  • maandag 2 april 2018
 • Studiedag
  • dinsdag 24 april 2018
 • Koningsdag
  • vrijdag 27 april 2018
 • Meivakantie
  • zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018
 • Bevrijdingsdag
  • zaterdag 5 mei 2018, valt in de meivakantie
 • Hemelvaart
  • donderdag 10 mei 2018, valt in de meivakantie
 • Pinksteren
  • maandag 21 mei 2018
 • Studiedag
  • dinsdag 22 mei 2018
 • Studiedag
  • vrijdag 15 juni 2018
 • Middag vrij
  • vrijdag 13 juli 2018: kinderen vrij vanaf 12:00
 •  Zomervakantie
  • zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018