Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft advies. Op dit moment bestaat de MR uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur zit bij de overlegvergaderingen. De MR vergadert maandelijks.

Via de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR werkt volgens een reglement dat is opgesteld door de SPO en is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. De leden van de MR worden via (openbare) verkiezingen gekozen.

Wie zitten in de MR?

 • Nicoline Fokkema
 • Meike Kerkhoffs
 • Jasper den Hartog
 • Georgette van Rijswijk (groep 7)
 • Annette van Toledo (leerkracht groep 1/2B)

Open vergaderingen

De vergaderingen van de MR kunnen door elke ouder worden bijgewoond. Je kunt je daarvoor aanmelden op mr@pieterskerkhof.com. De data van de vergaderingen dit schooljaar:

 • Dinsdag 12 september 2017
 • Dinsdag 31 oktober 2017
 • Dinsdag 21 november 2017
 • Dinsdag 16 januari 2018
 • Dinsdag 20 maart 2018
 • Dinsdag 17 april 2018
 • Dinsdag 22 mei 2018
 • Dinsdag 26 juni 2018

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die bij SPO Utrecht aangesloten zijn, met elkaar vergaderen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over beleidszaken op ODBS Pieterskerkhof kun je mailen naar: mr@pieterskerkhof.com. Je kunt ook altijd een van de MR-leden aanspreken op het schoolplein.