Update Covid-19

Hier vind je het protocol over de afspraken rondom corona bij ons op school voor 2020-2021