Groepen

Basisschoolkinderen maken een aantal belangrijke ontwikkelingen door op cognitief gebied. Zo leren ze lezen, schrijven en rekenen. Maar ze krijgen ook steeds meer kennis van en inzicht in de wereld om hen heen. Hun denken ontwikkelt zich van concreet naar abstract. De sociaal-emotionele ontwikkeling ontwikkelt zich in een flink tempo. Kinderen worden gedurende de basisschool steeds meer zelfredzaam. De persoonlijkheid ontwikkelt zich meer en meer en het bij een groep willen horen wordt steeds belangrijker.