Toelatingsbeleid

ODBS Pieterskerkhof is een echte binnenstadsschool met vooral leerlingen uit de directe omgeving van de school.

Kinderen starten als ze 4 jaar oud worden. Per jaar kunnen wij maximaal 35 leerlingen inschrijven in groep 1 op onze school. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen hebben dan kindplekken, werken we met wachtlijsten. Broertjes, zusjes en kinderen uit de nabije omgeving hebben voorrang.

De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw. We houden een maximum aan van 35 leerlingen.

Informatieochtenden nieuwe ouders

Een aantal keer per jaar is er een informatieochtend van 8.45 tot 10.00 uur. Tijdens deze ochtend vertellen we ouders graag over onze school en ons Daltononderwijs. Leerlingen van de kinderraad laten ouders de school zien.

Dit schooljaar zijn er informatie ochtenden op de volgende data:

wo 18 sept 2019
ma 4 nov 2019
wo 29 jan 2020
ma 23 mrt  2020
do 28 mei  2020
ma 22 jun  2020
Helaas is het vanwege de richtlijnen i.v.m. de corona-crisis (nog) niet mogelijk om informatie ochtenden in de school te organiseren. Ouders wiens kinderen in schooljaar 2020-2021 vier jaar worden, kunnen een individuele (video)belafspraak maken met de directeur van de school. Hiervoor kunt u een mail sturen naar directie@pieterskerkhof.com.

Aanmelding

  • Belangstellingsregistratie

Ouders kunnen, vanaf het kalenderjaar waarin hun kind 2 jaar wordt, hun belangstelling tonen voor de school door onderstaand formulier in te vullen. Dit wordt opgenomen in de zogenaamde belangstellingsregistratie. 

Voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, wordt altijd een plaats gereserveerd. Het is overigens wel van belang ook broertjes en zusjes tijdig aan te melden, zodat wij weten hoeveel oudste kinderen wij kunnen plaatsen.

Daarnaast hebben kinderen, die binnen de singels wonen, voorrang.

Kinderen die buiten de singels wonen, komen in eerste instantie op een wachtlijst.

Ouders krijgen binnen 6 weken bevestiging dat hun kind is opgenomen in de belangstellingsregistratie. 

Belangstellingsformulier ( PDF 297 KB )

  • Definitieve aanmelding (vanaf 3 jaar)

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen kinderen aangemeld worden. Als een kind op de belangstellingslijst staat, krijgen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier toegestuurd rond de derde verjaardag.

Als aanmeldingsdatum wordt genomen de datum waarop het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de administratie van de school (inclusief een kopie van het paspoort of een ander document met het BSN-nummer). Dit formulier kun je opvragen via admin@pieterskerkhof.com.

Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier hoor je of je kind definitief geplaatst is.

Volgorde van plaatsing

  1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
  2. Kinderen uit het bedieningsgebied: binnen de singels
  3. Kinderen die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, worden op een wachtlijst geplaatst, in volgorde van binnenkomst van de vooraanmelding.

Kinderen die van een andere school komen (zij-instromers)

Kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld gedurende het gehele jaar. Of zij kunnen worden geplaatst is afhankelijk van het aantal leerlingen in de desbetreffende groep.

Als er plaats is in de groep, zal er allereerst een gesprek zijn tussen de ouders en de schoolleiding. Vervolgens zal de directie of intern begeleider contact opnemen met de vorige school over de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind.

Uitgangspunten bij het al dan niet aannemen van een nieuwe leerling zijn dat er voldoende ruimte moet zijn in de groep, dat de nieuwe leerling baat zal hebben bij plaatsing op onze school (juiste vorm van onderwijs) en dat aan de onderwijs- en zorgbehoeften van zowel de nieuwe leerling als de betreffende groep voldaan kan worden.

Uiterlijk 6 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen en gecommuniceerd naar ouders of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.