Toelatingsbeleid

ODBS Pieterskerkhof is een echte binnenstadsschool met vooral leerlingen uit de directe omgeving van de school.

Kinderen starten als ze 4 jaar oud worden. Per jaar kunnen wij maximaal 35 leerlingen inschrijven in groep 1 op onze school. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen hebben dan kindplekken, werken we met wachtlijsten. Broertjes, zusjes en kinderen uit de nabije omgeving hebben voorrang.

De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw. We houden in de bovenbouw een streefmaximum aan van 30 leerlingen.

Informatieochtenden nieuwe ouders

Een aantal keer per jaar is er een informatieochtend van 8.45 tot 10.00 uur. Tijdens deze ochtend vertellen we ouders graag over onze school en ons Daltononderwijs. Leerlingen van de kinderraad laten ouders de school zien.

Dit schooljaar zijn er informatie ochtenden op de volgende data:

  • dinsdag 15 september 2020 (VOL)
  • maandag 2 november 2020 (VOL)
  • maandag 25 januari 2021 (VOL)
  • dinsdag 16 maart 2021 (online)
  • donderdag 20 mei 2021
  • donderdag 22 juni 2021

Vanwege de geldende corona maatregelen, kunnen wij slechts een beperkt aantal ouders verwelkomen per keer. U wordt daarom verzocht zich voorafgaand aan een informatie ochtend aan te melden via de knop op de homepage van deze website. U ontvangt dan z.s.m. bericht of er nog plaats is op de door u gekozen datum. Bij corona gerelateerde klachten vragen wij u nadrukkelijk om niet te komen en af te melden via directie@pieterskerkhof.com. 

Aanmelding

Belangstellingsregistratie

Ouders kunnen, vanaf het kalenderjaar waarin hun kind 2 jaar wordt, hun belangstelling tonen voor de school door het belangstellingsformulier in te vullen dat u kunt vinden op de homepage van deze website. Dit wordt opgenomen in onze zogenaamde belangstellingsregistratie. 

Broertjes en zusjes worden automatisch geplaatst. Het is echter wel van belang om te weten hoeveel broertjes en zusjes zullen starten. Dus gaarne ook voor hen tijdig een belangstellingsformulier invullen.

Ouders krijgen binnen 6 weken bevestiging dat hun kind is opgenomen in de belangstellingsregistratie. 

Definitieve aanmelding (vanaf 3 jaar)

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen kinderen aangemeld worden. Als een kind op de belangstellingslijst staat, krijgen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier toegestuurd rond de derde verjaardag.

Als aanmeldingsdatum wordt de datum genomen waarop het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de administratie van de school (inclusief een kopie van het paspoort of een ander document met het BSN-nummer). Dit formulier opgevraagd worden via admin@pieterskerkhof.com.

Voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, wordt altijd een plaats gereserveerd. Het is overigens wel van belang ook broertjes en zusjes tijdig aan te melden, zodat wij weten hoeveel oudste kinderen wij kunnen plaatsen.

Daarnaast hebben kinderen, die binnen de singels wonen, voorrang. Kinderen die buiten de singels wonen, komen in eerste instantie op een wachtlijst.

Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier hoor je of je kind definitief geplaatst is.

Volgorde van plaatsing

  1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
  2. Kinderen uit het bedieningsgebied: binnen de singels
  3. Kinderen die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, worden op een wachtlijst geplaatst, in volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

Kinderen die van een andere school komen (zij-instromers)

Kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld gedurende het gehele jaar. Of zij kunnen worden geplaatst is afhankelijk van het aantal leerlingen in de desbetreffende groep.

Als er plaats is in de groep, zal er allereerst een gesprek zijn tussen de ouders en de schoolleiding. Vervolgens zal de directie of intern begeleider contact opnemen met de vorige school over de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind.

Uitgangspunten bij het al dan niet aannemen van een nieuwe leerling zijn dat er voldoende ruimte moet zijn in de groep, dat de nieuwe leerling baat zal hebben bij plaatsing op onze school (juiste vorm van onderwijs) en dat aan de onderwijs- en zorgbehoeften van zowel de nieuwe leerling als de betreffende groep voldaan kan worden.

Uiterlijk 6 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen en gecommuniceerd naar ouders of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.