Na de basisschool

Om de overgang van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs)-procedure ontwikkeld.

Bij ons op school geeft de leerkracht eind groep 6 de leerlingen een eerste kijk-indicatie. Deze kijk-indicatie is twee- of drievoudig en is nadrukkelijk géén voorlopig VO advies. Het geeft slechts een eerste indicatie in welke richting leerlingen zich kunnen gaan orienteren. Dit geeft leerlingen de gelegenheid om met hun ouders/verzorgers in groep 7 open dagen van VO scholen in december/januari te gaan bezoeken.

Deze indicatie is gebaseerd op de ontwikkeling en resultaten, die leerlingen hebben laten zien in groep 6.

In groep 7 ontvangen leerlingen in februari hun eerste voorlopige advies. Hierbij wordt behalve naar de resultaten van de (niet)methoden gebonden toetsen in groep 6 en 7, door de leerkracht gekeken naar de motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van de leerling. Deze criteria worden naast de resultaten op een formulier weergegeven. De leerkracht bepaalt in overleg met de bovenbouw leerkrachten, intern begeleider en directeur welk tweevoudig voorlopig advies het beste past bij de leerling.

In groep 8 krijgen de leerlingen in november een tweede voorlopig advies, dat ook tweevoudig is. Op basis van dit advies kunnen leerlingen open dagen gaan bezoeken. In februari worden de definitieve VO adviezen gegeven. Deze zijn over het algemeen enkelvoudig.

Zowel het voorlopige en definitieve advies wordt door de leerkracht in overleg met de bovenbouw leerkrachten, intern begeleider en directeur bepaald op basis van de resultaten van groep 6 t/m 8, motivatie, zelfstandigheid en werkhouding. Hiervoor wordt hetzelfde formulier gebruikt als in groep 7. Zo wordt de groei van de leerling helder in kaart gebracht.

Op basis van het definitieve advies kunnen leerlingen een school kiezen en worden zij aangemeld bij de school van hun keuze. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Meer informatie staat op de website van de POVO-commissie.