Ouderportaal Parnassys

Wij gebruiken het Ouderportaal van Parnassys, zodat ouders/verzorgers op elk gewenst moment de vorderingen van hun kinderen kunnen bekijken. Alle toetsresultaten worden door onze  leerkrachten in Parnassys vastgelegd.

Daarnaast rapporteren de leerkrachten twee maal per jaar over de sociaal-emotionele ontwikkeling en de Daltonvaardigheden. Dit rapport wordt opgenomen in het portfolio van de leerling.