Kinderraad

De kinderraad bestaat uit 2 leerlingen van elke groep 4 t/m 8. Deze leerlingen zorgen, naast de uitwisseling van informatie met hun eigen groep, ook voor informatie uitwisseling met de groepen 1 t/m 3. De KR buigt zich over diverse schoolzaken. Vooral de onderwerpen die hen direct betreffen en waar ze invloed op kunnen uitoefenen worden besproken. De KR neemt een actieve houding bij het verbeteren van de gang van zaken op school en het organiseren van activiteiten, zoals o.a. het zomerfeest, het kerstfeest.

Wie zitten in de KR?

  • Groep 4: Ninthe de Groot en Teun
  • Groep 5: Cato Geels en Simon Hazewinkel
  • Groep 6: Cas van Gelder en Danne Werkman
  • Groep 7: Sebastiaan Bijlert en Robin Venekamp
  • Groep 8: Bodi Verveen en Guusje van der Linden

Vergaderingen

De Kinderraad vergadert iedere twee weken op maandag met de directeur.