Kinderraad

De kinderraad bestaat uit 2 leerlingen van elke groep 4 t/m 8. Deze leerlingen zorgen, naast de uitwisseling van informatie met hun eigen groep, ook voor informatie uitwisseling met de groepen 1 t/m 3. De KR buigt zich over diverse schoolzaken. Vooral de onderwerpen die hen direct betreffen en waar ze invloed op kunnen uitoefenen worden besproken. De KR neemt een actieve houding bij het verbeteren van de gang van zaken op school en het organiseren van activiteiten, zoals o.a. het eindfeest, het kerstfeest.

Wie zitten in de KR?

  • Groep 4: Danne Werkman en Yeray Rodriques Valle
  • Groep 5: Yuna Maaskant en Fender Janssen
  • Groep 6: Rintse Rupert en Noor Bouwhuis
  • Groep 7: Isabel Cornelissen en Taeke Rings
  • Groep 8: Hedwig Dahmen en Loran Camlibel

Vergaderingen

De Kinderraad vergadert iedere twee weken op maandag met de directeur.