Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft advies. Op dit moment bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur zit bij de overlegvergaderingen. De MR vergadert maandelijks.

Via de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR werkt volgens een reglement dat is opgesteld door de SPO en is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. De leden van de MR worden via (openbare) verkiezingen gekozen.

Wie zitten in de MR?

 • Meike Kerkhoffs (voorzitter) – moeder van Myrthe (groep 8), Daan (groep 6) en Merel (groep 4)
 • David van Dongen – vader van Lente (groep 3)
 • Annette van Toledo – leerkracht groep 1/2 B
 • Georgette van Rijswijk – leerkracht groep 7

 

Open vergaderingen

De vergaderingen van de MR kunnen door elke ouder worden bijgewoond. Je kunt je daarvoor aanmelden op mr@pieterskerkhof.com. De data van de vergaderingen dit schooljaar:

 • 18 sept 2018
 • 13 nov 2018
 • 15 jan  2019
 • 19 mrt  2019
 • 16 apr  2019
 • 21 mei 2019
 • 25 jun  2019

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die bij SPO Utrecht aangesloten zijn, met elkaar vergaderen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over beleidszaken op ODBS Pieterskerkhof kun je mailen naar: mr@pieterskerkhof.com. Je kunt ook altijd een van de MR-leden aanspreken op het schoolplein.

Huishoudelijk reglement:

2017-11-12-Huishoudelijk-reglement-MR