Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft advies. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De directeur zit gedeeltelijk bij de overlegvergaderingen. De MR vergadert elke 6-7 weken.

Via de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR werkt volgens een reglement dat is opgesteld door de SPO en is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. De leden van de MR worden via (openbare) verkiezingen gekozen.

Wie zitten in de MR?

 • Dennis van der Wal – vader van Emma en Albert (groep 2)
 • Tom Kooy – vader van Evin (groep 7) en Naya (groep 2)
 • Diederik de Groot – vader van Niek (groep 6)
 • Brigitte Gerris – leerkracht groep 1
 • Marian de Beurs – leerkracht groep 1 en 5, schoolopleider
 • Marjolein Smeets – leerkracht groep 4, ICT co√∂rdinator

Open vergaderingen

De vergaderingen van de MR kunnen door elke ouder worden bijgewoond. Je kunt je daarvoor aanmelden op mr.pieterskerkhof@spoutrecht.nl. De data van de vergaderingen dit schooljaar:

 • 21 september 2021
 • 9 november 2021
 • 25 januari 2022
 • 19 april 2022
 • 24 mei 2022
 • 21 juni 2022

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die bij SPO Utrecht aangesloten zijn, met elkaar vergaderen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over beleidszaken op ODBS Pieterskerkhof kun je mailen naar: mr.pieterskerkhof@spoutrecht.nl. Je kunt ook altijd een van de MR-leden aanspreken op het schoolplein.

Regelement MR 2021/2022