Twijnfonds

Ieder jaar wordt aan ouders/verzorgers gevraagd het Twijnfonds financieel te steunen. Het Twijnfonds heeft tot doel een extra bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de school te leveren. Hierdoor worden bijzondere projecten en activiteiten mogelijk waarvoor het schoolbudget geen ruimte biedt.

Projecten en activiteiten die het Twijnfonds ondersteunt hebben direct verband met en maken onderdeel uit van het onderwijsaanbod en zijn cultureel of maatschappelijk relevant. Voorbeelden zijn een bezoek aan de Tweede Kamer, een kookproject of bijzondere kunstprojecten waarbij een docent van buiten wordt ingehuurd.

Elke leerkracht kan een aanvraag voor een project bij het Twijnfonds indienen. Het Twijnfonds wordt beheerd door de MR.

Meer weten?

Mail dan naar mr@pieterskerkhof.com