Twijnfonds

Ieder jaar wordt aan ouders/verzorgers gevraagd het Twijnfonds financieel te steunen. Het Twijnfonds heeft tot doel een extra bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de school te leveren. Hierdoor worden bijzondere projecten en activiteiten mogelijk waarvoor het schoolbudget geen ruimte biedt.

Projecten en activiteiten die het Twijnfonds ondersteunt hebben direct verband met en maken onderdeel uit van het onderwijsaanbod en zijn cultureel of maatschappelijk relevant. Voorbeelden zijn een bezoek aan de Tweede Kamer, een kookproject of bijzondere kunstprojecten waarbij een docent van buiten wordt ingehuurd.

Leerkrachten en ouders (samen met een leerkracht) kunnen een aanvraag indienen voor een project of activiteit bij het Twijnfonds.

Meer weten?

Mail dan naar twijnfonds@pieterskerkhof.com