Team

Onderwijzend personeel

Feline van Eijsden
Groep 1/2A & Jonge kind specialist

Caroline Kamperdijk
Groep 1/2A & Coördinator kunst & cultuur

Annette van Toledo
Groep 1/2B

Ferieke de Heer
Groep 1/2C & Coördinator sociale veiligheid

Brigitte Gerris
Groep 3

Marjolein Portengen
Groep 4 & Coördinator rekenen

Marian de Beurs
Groep 4 & Schoolopleider

Nathalie van Heel
Groep 5 & Daltoncoördinator

Ronald van Dungen
Groep 6 & Coördinator ICT

Sanne van Gaalen
Groep 8 & Coördinator meer- en hoogbegaafden

Pascalla Reiffers
Groep 7 & Taalcoördinator

Georgette van Rijswijk
Groep 7

Gijs van de Dobbelsteen
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Herman Wigbold
Vakleerkracht Techniek
Maarten van Wijk
Vakleerkracht Muziek

Ondersteunend personeel

Endry van den Berg
Directeur

Hanneke van der Heijden
Intern begeleider & leerkracht groep 1/2C en 5

Helma Blom
Administratie

Gerard Vriezen
Conciërge

Ed van de Hoek
Technisch conciërge